Tüyap çalışanları;

  • İnsani değerlere bağlı, çağdaş, sosyal, kültürel, toplumsal ve ahlaki ilkelere saygılı olarak hizmet vermeyi,
  • Müşterilerimizin takım arkadaşlarımız olduğu bilinciyle, bilgi ve deneyimlerimizi kendileriyle paylaşmayı ve isteklerini ön planda tutarak hizmet vermeyi,
  • Araç, malzeme ve insan kaynaklarını, yerinde, akılcı kullanarak, tam zamanında, ilk defada doğru hizmet sunmayı,
  • Ulusal ve uluslararası standartlara, ilgili yasalara Kalite Yönetim Sistemi şartlarına bağlı olarak, bilimsel, teknolojik ve ekolojik kurallar çerçevesinde hizmet vermeyi,

Kalite Politikası olarak benimsemişlerdir.

Kalite Yönetim Sistemimiz, şirketimizin tüm çalışanları tarafından sürekli geliştirilerek ve iyileştirilerek uygulanmaktadır.