İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

Tüyap Fuarcılık Grubu olarak, kuruluşumuzda “ ÖNCE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ” ilkesi geçerlidir.

Temel hedefimiz, kanunların bizlere ve sizlere yüklediği yasal şartlara uyarak, fuar alanında çalışanların karşı karşıya olduğu riskleri kontrol altına almak, iş kazası ve meslek hastalıklarını önlemek ve bu konularda gerekli her türlü çabayı göstermektir. 

Kuruluş amaçlarına ve iş ilişkisinde bulunduğu; fuar alanlarımızdaki müşteri, yüklenici, kiracı, taşeron ve onların personeli ile ziyaretçiler dahil insanı en değerli varlığı olarak kabul eder ve daha güvenli ve sağlıklı bir ortamı yaratmayı öncelikli iş hedefi olarak benimser. 

Bunu yaparken;

 * İş Birliği ve Katılım,
 * Risk Yönetimi,
 * Planlama,
 * İletişim,
 * Güvenlik Önlemleri,

değerlerini gözeterek gerçekleştirir. 
 

1. İş Birliği ve Katılım 

Fuar hazırlık, Fuar dönemi ve fuar söküm döneminde başta iş güvenliği ekipleri olmak üzere tüm TÜYAP Fuarcılık Grubu birimleri, katılımcı ve dekoratörler ile iletişim halinde kalarak, yasal süreçlerin hazırlığı ve takibi yapılmaktadır. Güncel mevzuat gözetimi yapılarak, kanun ve yönetmelikler tüm paydaşlar ile paylaşılarak, İş Sağlığı ve Güvenliği Kılavuzuna ayrıca eklenmektedir. 

2. Risk Yönetimi

Tesisimizde meydana gelen, iş kazası ve ramak kala olaylar neticesinde risk analizi ve acil eylem planları gözden geçirilerek sürekli güncel tutulmaktadır. 

3. Planlama

Fuar hazırlık başlangıcı öncesinde fuara ilişkin koordinasyon toplantıları yapılarak, sorumluluk, operasyonel hususlar gündeme alınıp, İş Sağlığı ve Güvenliğine ilişkin hususlar tekrar tekrar değerlendirilmektedir. Düzenlenmesi gereken hususlar ayrıca kurul toplantılarında gündeme getirilerek planlama ve uygulama yapılmaktadır. 

4. İletişim 

En değerli varlığımız olan tüm çalışanlarımızla her daim iletişim halinde kalarak, başta kişisel gelişime imkan sağlanması olmak üzere, İş sağlığı ve güvenliği hususlarında her yıl düzenli olarak eğitim ve tatbikatlar gerçekleştirilmektedir. Sözlü iletişim haricinde, tesisimizde fuar döneminde paydaşlarımıza rehberlik edecek görsel tabela, işaretleme, levha ve sticker ile yönlendirme yapılmaktadır. En değerli varlığımız olan tüm çalışanlarımızla her daim iletişim halinde kalarak, başta kişisel gelişime imkan sağlanması olmak üzere, İş sağlığı ve güvenliği hususlarında her yıl düzenli olarak eğitim ve tatbikatlar gerçekleştirilmektedir. Sözlü iletişim haricinde, tesisimizde fuar döneminde paydaşlarımıza rehberlik edecek görsel tabela, işaretleme, levha ve sticker ile yönlendirme yapılmaktadır. Fuar hazırlık öncesinde belirlenen noktalara kayıt noktaları oluşturularak, alana giriş yapacak tüm paydaşlarımızın bilgileri KVKK kapsamında toplanmakta belirli dönemlerde saha denetimlerinde sorgulanmaktadır. 

5. Güvenlik Önlemleri

Fuar hazırlık döneminden itibaren fiziki güvenlik ile birlikte, tesis içerisine yalnızca mevzuat kapsamında beyan edilmesi gerekli belgeleri eksiksiz tamamlayan kişi ve firma çalışanları kabul edilmektedir. Aksi durumun tespiti halinde personel, bir uyarıya gerek kalmaksızın alan dışarısına çıkartılarak uzaklaştırılmaktadır. 

Fuar hazırlık döneminden itibaren alan içerisinde İSG kontrol ve gözetim personeli ile birlikte salon görevlileri yer almakta, yapılan kontroller kayıt altına alınarak, Majör risklerin tespitinde istenmeyen tehlikeli olayların önüne geçebilmek üzere gerekmesi halinde ilgili standın enerjisi kesilerek kullanıma kapatılmaktadır. 

Dolayısıyla; Fuara katılan firmaların yöneticileri ve stant uygulama sorumluları, kendi personeli ve alt yüklenicilerini iş kazalarına ve meslek hastalıklarına karşı korumak için, yasal şartları ve Tüyap İş Sağlığı ve Güvenliği Kılavuzunda belirtilen hususları yerine getirmekle yükümlüdür. Çalışanlarını tehlikelere karşı uyarmak; gerekli tüm tedbirleri almak; eğitmek ve kontrol etmek; gerekli tüm araç ve gereçleri bulundurmak ve kullandırmak asli görevleridir. 

Tüyap Fuarcılık Grubu Şirketleri alanlarında çalışan tüm kiracı ve katılımcıların personeli ve alt-yüklenicilerin personeli, yasal şartlara ve aşağıda belirtilen kurallara uymakla yükümlüdür. Çalışma sırasında işe uygun Kişisel Koruyucu Donanım ve ekipmanlar eksiksiz kullanılmalıdır. 

Bu doğrultuda yürütülmekte olan tedbirleri İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız olarak ilan eder, sürekliliğini sağlamayı taahhüt ederiz