Pazarlamanın Gelecekteki 10 Trendi

COVID-19'un etkileri ve gelişen teknoloji her şeyi olduğu gibi pazarlamayı da değiştirecek. Hayatımıza giren ve gelecekte önemini arttıracak pazarlama trendlerini sizler için sıraladık.  İşte müşteri bağlılığı çağında başarıyı yakalamak için işimize adapte etmemiz gerekecek yeni uygulamalar.

   
 Kuşak Değişimini Göz Ardı Etmeyin

Kuşak değişimi müşterilerimize seslenme yöntemlerini de yeniden gözden geçirmeyi gerektiriyor. Engagement(Etkileşim), Experience(Deneyim), Exclusivity(Kişiye Özellik) ve Emotion(Duygusallık) pazarlama iletişiminin yeni karmaları olacak.

 


 Verileri Kullanarak Müşteri Davranışlarını Tahmin Edin

Veriye dayalı pazarlamanın geleceği ise potansiyel müşterilerin ihtiyaçlarını anlamaya yönelik, akıllı tahminler yürütebilen sistemler olacak.

 


 Televizyon Geri Dönüyor!

Covid-19 pandemisi televizyonun tekrardan reklam sahasına dönmesi anlamına gelebilir. Bir nesil ilk defa televizyon ile bu kadar uzun zaman geçirdi. Bundan sonra milenyum kuşağıda da televiyon alışkanlığı ile hayatına devam edebilir.

 


 Deneme - Yanılma Yöntemleri ile Hızlı Aksiyon Alın

Deneme - Yanılma modeli pazarlamada öne çıkan akımlardan biridir. Uzun süren hazırlıklar sonunda hayata geçirilen kampanyaların yerini, veriyi anlık takip ederek hızlı düzenlemeler yapmaya dayalı pazarlama uygulamaları alıyor.

 


 Pazarlamayı Tüm Birimlerinizin Odağı Yapın

Günümüzde pazarlama sadece bir deportmanı değil tüm firmayı ilgilendiren bir konu. Ürün geliştirmeden, satış sonrası hizmetlere pazalama çok sayıda alana dokunuyor. Pazarlamayı odağına taşıyarak bir şirket gelecekte daha başarılı olacaktır.

 


 Müşterilerinizi Ürünlerinizin Pazarlamacısı Yapın

Tüketicilerin ürün ve hizmetler hakkında kendi içeriklerini ürettiği günümüzde tüketici pazarlamasının önemi de giderek artıyor. Oyunlaştırma ve ödül verme yöntemleri ile müşterinizi markanız ve ürünleriniz adına konuşmasını sağlamak çok önemli.

 


 Web Sitesi İçeriklerinizi Sesli Aramaya Uygun Hale Getirin

Yeni nesil oldukça kolaycı ve teknolojiyi de bu doğrultuda kullanıyor. Önümüzde ki dönem de internet aramalarının yüzde 80'i sesli aramaya dönmesi bekleniyor. Bu da tüm dijital pazarlama stratejilerinin yeniden yapılandırılması ve web sitelerindeki içeriklerin yeniden ele alınması anlamına geliyor.

 


 Pazarlama İletişiminizi Çok Kanallı Tasarlayın

Çok kanallı pazarlama (Omnichannel) artık bir gereklilik. Online ve offline kanalları entegre eden pazarlama iletişimin yanı sıra entegre iş sistemleri de gelecekte var olabilmek için kaçınılmaz olacak.

 


 Nesnelerin İnterneti Hayatımızı Değiştirmeyi Sürdürecek

Nesnelerin interneti teknolojisi (IOT) gelecekte pazarlamanın öne çıkan konularından olacak. Akıllı cihaz ve nesne sayısı çoğalacak, kendi arasında konuşan sistemler yaygınlaşacak.

 


 Hedef Kitlenizin Duyularını Harekete Geçirin

Nöropazarlama ve duyu pazarlaması gelecekte hayatımızda daha çok yer alacak iki kavram. Müşterilerin nörolojik faaliyetlerini harekete geçirerek ürün ve reklamlarınıza istediğiniz tepkileri vermesini sağlayacak görsel tasarımlar ve duyularına hitap ederek markanızı hatırlatacak görsel ve işitsel mesajlar giderek önem kazanacak.